FORUMSPIL

Forumspil bygger på en pædagogisk kollektiv læring, og tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, ideer og ressourcer. Forumspil giver mulighed for, at lege med forskellige løsninger og det kan være med til, at hæve sig op over ”Det kan man da ikke” samt give mulighed for, at afprøve nye ting i virkeligheden.


At få sat ord på praksis er fagligt udviklende og giver samtidig mulighed for, at anlægge et mere ressourceorienteret fokus. For at sætte fokus på svære problemstillinger fordrer det, at man har øje for de dilemmaer, man står med og, at man tør forandringerne. Det kan forumteater og forumspil være med til, når der skabes de fornødne trygge rammer, som sørger for, at det foregår på den legende og uhøjtidelige måde som metoderne indbyder til. Forumteater og forumspil er ikke terapi og der arbejdes ikke terapeutisk.


I et samfund hvor livslang læring er tidens mantra – og hvor læring ofte bliver en tro på, at udelukkende andre, specielt eksperter kan lære os noget, er der måske en tendens til, at glemme vi også kan bruge vores egne erfaringer fra praksis.


Opvarmning er afgørende for, at åbne for kreativiteten og spontaniteten samt få modet til at improvisere, hvilket betyder, at en dag med forumspil og forumteater også betyder, at man gennem leg og øvelser får rørt lattermusklerne, taget stilling til værdiafklarende spørgsmål, set nye sider hos hinanden og forhåbentlig får en fælles platform at arbejde videre på.


Forumspil går ud på, at deltagerne laver et lille spil over et aktuelt dilemma som vises i en let tilgængelig form.

Dilemmaet skal være tydeligt genkendeligt – et ”vi” problem. Spillet har en varighed af ca. 5 minutter og det skal slutte uforløst. Spillet vil i første omgang blive vist i sin helhed, hvorefter det vil blive spillet igen, og denne gang har tilskuerne mulighed for, at klappe sig ind og give instrukser til skuespillerne om hvordan de skal spille, eller selv spille sit forslag. Spillene styres af en instruktør som er bindeleddet mellem skuespillerne og tilskuerne.


Der vil ofte i forbindelse med afholdelse af forumspil, blive afholdt et formøde, hvor instruktøren kommer på besøg, og aftaler de nærmere detaljer for selve dagen.


Forumspil i Regnbueteatret er:

•Kompetenceudviklende

•Tilskuerne forvandles fra passive tilskuere til aktive medskabere

•Læringsrum hvor man udforsker forskellige måder at løse dilemmaer på

•Skaber rum for refleksion

•Sjovt og uhøjtideligt


Målgruppen:

Personalegrupper samt studerende

Min. 10 deltagere

Varighed ca. 4 timer


,