FORUMTEATER

Forumteater er en mulighed for, at arbejde på en måde, så både hjertet og hjernen berøres på én og samme gang. Erfaringslæring er i fokus, og det at se dilemmaerne blive spillet på scenen, og ikke bare høre om dem, øger evnen til at huske. Vi glemmer oftere det vi har hørt end det vi har set.


Skuespillerne viser en forestilling som er skabt på baggrund af et manuskript, der er skrevet med afsæt i virkelighedens dilemmaer. Under anden gennemspilning får tilskuerne mulighed for, at ændre spillet ved, at bede skuespillerne ændre spillemåde, eller selv komme på scenen og overtage en rolle.


Forumteater:

•Metoden rammer hjertet og hjernen på en gang.

•Publikum inviteres til direkte deltagelse.

•Ingen rigtige meninger, det handler ikke om at få ret eller blive enige, det vigtigste er ikke løsningen, men et læringsrum hvor dilemmaet bearbejdes i en aktiv og kreativ proces, hvor vi sammen udforsker forskellige måder at møde dilemmaet på.

•Uhøjtideligt, sjovt og frivilligt.

•Ikke terapi – den personlige historie bruges som grundmateriale til forstørrelse af et problem som vækker genklang hos flere og er almenmenneskelig, hvorimod man i terapien standser ved den personlige historie som udgangspunkt for en terapeutisk behandling der stiler mod individets udvikling.


•Deltagerne indbydes til for en stund, at få hovedrollen i deres eget liv.

•Skaber rum for refleksion.


Målgruppen:

Skoler og institutioner

Min. 10 deltagere

Varighed ca. 2 timer,