Regnbueteatret er skabt ud fra ønsket om, at skabe et teater med en vifte af forskellige muligheder. Vi tilbyder følgende:

 

Forumteaterforestillinger: Skuespillere kommer ud og viser en forestilling. Forestillingerne er skræddersyet – eksempelvis stykket ”Inklusion” – så de berører aktuelle emner, der vækker genkendelse hos tilskuerne.

(Se forumteater).

 

Forumspil: Instruktøren instruerer deltagerne i, at lave små spil med dilemmaer der tager afsæt i dagligdagen på arbejdspladsen eller uddannelsesinstitutionen. (Se forumspil).

 

Underholdningsteater: Skuespillere kan bestilles til, at optræde til fester ud fra et manuskript der skrives på baggrund af de stikord der eksempelvis bliver fortalt om festens hovedperson.

 

I forumteater og forumspil er involvering, refleksion og vidensdeling omdrejningspunktet, og der arbejdes ud fra devisen, at når kroppen og sanserne inddrages, forankres ny viden og adfærd sig hurtigere end når man kun snakker om det.

 

”Jeg hører det, og jeg glemmer det

Jeg ser det, og jeg husker det

Jeg gør det, og jeg forstår det”.

(kinesisk ordsprog)

 

Regnbueteatrets udgangspunkt er systemisk og anerkendende hvilket betyder, at instruktøren ikke kommer med gode råd og færdige løsninger, men styrer processen, iagttager og stiller relevante spørgsmål, der giver plads til forskellige forslag til mulige løsninger.

 

Regnbueteatret benytter skuespillere som alle har stor erfaring med at spille teater.