FORUMSPIL BYGGER BRO MELLEM KOMMUNE OG FRIVILLIGE

7. november 2013 afholdt Aarhus Kommune i samarbejde med udvalgte frivillig-organisationer en temadag. Hensigten var at øge kendskabet til hinanden og derved styrke samarbejdet. Der mødte 75 op fra kommunen og 25 fra de frivillige organisationer.

 

Regnbueteatret opførte 3 forumspil:

 

Forumspil 1. Jens fra Foreningen Rigtige Venner har en samtale med Marianne, der gerne vil arbejde som frivillig.

Marianne er meget ivrig og overtager snart hele samtalen. Er hun den rette til arbejdet? Hvem sikrer, at det frivillige arbejde udføres på en ansvarsfuld og respektfuld måde?

 

Forumspil 2. Tina og Oscar bor i en ejendom på tredje sal. De er naboer til Thorkil, som er midt i tresserne. Han er meget ensom, enkemand og dårligt gående. Hvordan hjælper man ham bedst, og hvem kan hjælpe?

 

Forumspil 3. Luis og Jytte er et ægtepar i 70’erne. Luis har demens, og Jytte har tiltagende svært ved at passe ham hjemme. Søren er sygeplejerske og kommer for at skifte forbinding på Jytte, som har et skinnebenssår.Kan Søren hjælpe med de problemer, som Jytte oplever med Luis, eller kan han henvise til hjælp andre steder?

 

Ud over forumspillene blev der snakket om de fordomme, man kan have om frivilligt arbejde. Fx tror mange, at det mest er midaldrende kvinder over 50 år, der arbejder som frivillige. Andre mener, at de frivillige kun laver alt det sjove arbejde. Og atter andre synes, at de frivillige ofte er inkompetente.

 

Deltagerne blev også bedt om at svare ja, nej eller ved ikke, til 20 spørgsmål, der havde med de frivillige organisationer at gøre. Fx ”Findes der i Aarhus en frivillig-organisation, der laver mad sammen med ensomme ældre mænd?” eller ”Er det muligt at få vågekoner og -mænd ud på plejecentrene?”